Inkluzivna farma Mala Gorica

2017 -
 
Projektna ideja odnosi se na educiranje i integraciju osoba s invaliditetom (OSI) te nove mogućnosti njihova zapošljavanja i približavanja tržištu rada.
Projektom se provodi pilot program uspostave socijalne farme u ruralnom području (naselje Mala Gorica) koja će uključivati pripadnike marginaliziranih skupina. Organiziranjem inkluzivnog volontiranja i suradnjom s različitim dionicima, projektom se unapređuje život zajednice, razvijaju socijalne usluge, otvaraju mogućnosti novih radnih mjesta, smanjuje nezaposlenost, rizik od siromaštva i rizik od socijalne isključenosti za OSI i druge ugrožene skupine.
Riječ je neformalnim oblicima obrazovanja i jačanja osobnih kompetencija - korisnici inkluzivne farme će proći osposobljavanje iz područja poljoprivrede i tradicionalnih zanata kako bi stekli nova znanja i vještine kojrazvoj poduzetništva i samo-održivosti farme, tkanja na tradicionalnom tkalačkom stanu te izradi tradicionalnih proizvoda, šivanje, obrada drva, metala i slično.
Provedbom projekta pokrenuti će se razvoj socijalnog poduzetništva za ciljanu skupinu korisnika; razviti će se socijalna usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka kroz organizirane programe i sadržaje; a cilj je dugoročno osigurati povremeni, privremeni i dugotrajni smještaj osoba s invaliditetom.
 
Ciljevi projekta: 
  1. Razviti model inkluzivne farme
  2. Izgraditi i opremiti inkluzivnu farmu
  3. Zaposliti 50 pripadnika vulnerabilnih skupina
  4. Osigurati samo-održivost inkluzivne farme
Ciljane skupine: 
  • mlade nezaposlene osobe (15-29 godina)
  • osobe s invaliditetom
  • starije (54+) nezaposlene osobe
  • dugotrajno nezaposlene osobe
  • manjine
  • azilanti
Projektni konzorcij:
Društvo za socijalnu ekologiju Zeleno Zlato, Leknik, Hrvatska, nositelj
Grad Petrinja, partner
Universitate Nova de Lisboa, Lisabon, Portugal, partner
 
Primjeri dobre prakse:
 

NAGRADA

Zaklada UniCredit  za
društveno poduzetništvo 2015

 

NOMINACIJA

Nagrada SozialMarie za
društveno poduzetništvo 2015

 

FINALIST

Nagrada Zalkada ERSTE za
društvenu integraciju 2013