2019 -

IF PZP

07.04.2020. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Inkluzivna farma - Platforma zelenog poduzetništva koji se financira u okviru poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru”, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020, Europskog socijalnog fonda.  Projekt "Inkluzivna farma – Platforma zelenog poduzetništva" postavljen je kako bi

unaprijedio socio-ekonomske i životne uvjete osoba s invaliditetom te djece i mladih s teškoćama u razvoju Grada Petrinje. Cilj projekta je smanjiti socijalnu isključenost i povećati zapošljivost 50 osoba provedbom neformalnog oblika obrazovanja i osposobljavanja za 1) sakupljanje i preradu samoniklog bilja, 2) pčelarstvo i izradu pčelinjih proizvoda, 3) izradu prirodne kozmetike; te kroz 4) provedbu radionica poduzetništva.

Projekt će se provoditi 24 mjeseca. Korisnici će projektom biti uključeni u radne procese, unaprijediti će životne vještine, te se približiti svakodnevnom socijalnom okruženju i svijetu rada. Razvijanjem socijalnih vještina unaprijediti će kvalitetu života, te stvoriti preduvjete za neovisnije življenje i ravnopravno sudjelovanje u društvu.

Konačno, provedbom projekta doprinijeti će se razbijanju predrasuda javnosti o sposobnostima osoba s invaliditetom i ostalih obuhvaćenih ranjivih skupina, a međusektorskim umrežavanjem tijekom provedbe projekta osnažiti će se lokalna zajednica.

Projektni konzorcij na Inkluzivnoj farmi u Hrastovici namjerava razviti aktivnosti društvenog poduzetništva, kako bi se korisnici osnaženi i osposobljeni kroz ovaj i ostale projekte mogli izravno aktivirati na tržištu rada i doprinijeti institucionalnoj, organizacijskoj i financijskoj održivosti Inkluzivne farme Hrastovica. Do kraja provedbe ovog projekta kroz radionice poduzetništva registrirati će se socijalna zadruga koja će omogućiti nastavak proizvodnih aktivnosti razvijenih ovim projektom uz mogućnost zapošljavanja korisnikaU sklopu projekta izrađena su i 3 video priručnika:

1) Sakupljanje i prerada samoniklog bilja
2) Pčelarstvo i izrada pčelinjih prouzvoda
3) Izrada prirodne kozmetike

U sklopu projekta izrađena je i digitalna brošura.


Nositelj projekta je Zeleno Zlato, a partneri na projektu su Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije i Grad Petrinja.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“. Ukupna vrijednost projkta je 1.420.392,00 kn a projekt je u financiran u 100% iznosu.
Aktivnosti i usluge na farmi šire se paralelno provedbom projekta Inkluzivna farma - Temelj samostalnog života koji provodi isti projektni konzorcij, pri čemu je nositelj projekta Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-Moslavačke županije.

 

Pregled događaja na Inkluzivnoj farmi