2018 - 2019

Partneri smo službi socijalnih programa Grada Siska pri Gradskom društvu Crvenog križa Sisak koji su pokrenuli projekt „Zelena košarica – projekt socijalnog osnaživanja i uključivanja korisnika zajamčene minimalne naknade i osoba s invaliditetom“. Projekt je namijenjen dvjema socijalno ranjivim skupinama – korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Sisak i osobama s invaliditetom.

Osim nas kao partneri u projektu je i Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije. Ciljevi projekta su omogućiti korisnicima zajamčene minimalne naknade uzgoj voća i povrća za vlastite potrebe te na taj način poboljšati njihov socioekonomski status, a osobama s invaliditetom kroz aktivnosti vrtlarenja omogućiti unaprjeđenje motoričkih, senzoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih vještina.

Kroz provedbu projekta namjena je utjecati na promoviranje urbanih vrtova, ekološkog uzgoja hrane razvijanje volonterizma i širenje volonterske mreže Gradskog društva Crvenog križa Sisak.

Kako se navedeni korisnici projekta nalaze se u riziku socijalne isključenosti ovaj element međusobnog druženja s poticanjem pomagačkog ozračja i razvijanja prijateljstva značajno doprinosi poboljšanju kvalitete života i ublažavanju depresije, dok dodir s prirodom kroz vrtlarenje zasigurno utječe na psihičko zdravlje pojedinca smanjenjem doživljaja stresa i jačanje osjećaja samokontrole.

Projekt se provodi na Gradskim vrtovima Sisak.