2019 - 2020

Soba Čuda je prva soba za terapiju senzorne integracije za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i invaliditetom koja je nakon 2 godine intenzivnog rada na uređenju i opremanju otvorena 2.prosinca 2016.godine. Sobu Čuda otvorila je Uduruga osoba s invaliditeto Sisačko-moslavače županije, koja je ujedno i partner na projektu Senzorni vrt.

Nalazi se u uređenom prostoru u Frankopanskoj ulici broj 5 u Sisku. za djecu s teškoćama u razvoju s područja Grada Siska pruža se usluga radne terapije (35 djece iz Siska) u manjem kabinetu koji je sastavni dio Sobe čuda te se za djecu iz Siska, Petrinje, H.Kostajnice, Dvora, Popovače, Gline, Kutine, Sunje i Novske pruža terapija senzorne integracije. 72 djece i mladih radi sa 2 senzorna terapeuta.

Izradom Senzornog vrta omogućiti će se provođenje terapije senzorne integracije u senzornom vrtu, odnosno parku osjetila. Osjetilne biljke će na najbolji način pomoći djeci dočarati pojedino osjetilo te ih potaknuti da se njima služe.

Cilj projekta je rehabilitacija djece sa teškoćama u motoričkom razvoju, cerebralne paralize, djece s autizmom, djece s oštećenjem vida, djece s poremećajem pažnje i koncentracije, djece s teškoćama komunikacije i govora te učenja, kao i djece s intelektualnim i drugim teškoćama. Projekt se dobrim dijelom oslanja na volontere uključene u izradu i održavanje senzornog vrta.

Projekt Senzorni vrt provodi se kroz 4 aktivnosti:

1) Prva aktivnost je organizacija i priprema (krojenje, piljenje) elemenata senzornoga vrta, pri čemu se izrađuju povišene gredice i vrtne pregrade za biljke penjačice.

2) Druga aktivnost je kolčenje vrta, postavljanje gotovih elemenata po nacrtu i izkolčenju obrada tla, popunjavanje visokih gredica, rahlenje površinskog sloja okolnog zemljišta ručnim alatom, oplemenjivanje humusom, kopanje rupa po poziciji nacrta, sadnja, prihrana te završno čišćenje i uređivanje.Ujedno se uređuje i čisti prostor oko vrta, postavljaju se gotovi elementi, obrađuje se i oplemenjuje tolo, te se sade i hrane biljke.

3) U trećoj aktivnosti se sastavljaju elementi koji su dio senzornoga vrta, kao što su gredice, klupice, biljke i tlo.

4) U zadnjoj aktivnosti se provodi terapija s djecom s TUR u tom prostoru.

 

 

Projekt podržava INA d.d.