2017 - 2023

Genetski fond i biološka raznolikost biljnih vrsta na području Hrvatske izrazito su ugroženi i prijeti im trajno nestajanje. Slično možemo reći i za regiju Banovine, opustošenu ratnim razaranjima, raseljenim stanovnicima, miniranim zemljištem i teškim uvjetima života u toj ruralnoj regiji. Depopulacijom ruralnog prostora i nestajanjem tradicionalnih seoskih vrtova s jedne strane, kao i komercijalizacijom povrćarske proizvodnje, razvojem novih tehnologija, uvođenjem hibridnog sjemena introduciranih stranih sorti te postupnim gašenjem organizirane domaće proizvodnje sjemena povrća s druge strane, značajan dio hrvatskog vrijednog genfonda povrća je trajno izgubljen, a velikom dijelu to prijeti.

 Za razliku od drugog kulturnog i duhovnog nasljeđa koje ako se o njemu ne vodi sustavna briga, propada sporije, biološko nasljeđe brzo propada te jednom izgubljenu sortu ili eko populaciju nemoguće je rekonstruirati. Zbog tog su razloga brojne nacije razvijene društvene svijesti odavno formirale nacionalne banke biljnih gena u kojima se od trajnog nestajanja čuvaju najugroženije sorte i eko populacije biljnih vrsta (izvor: www.agroklub.hr, članak dr. Zdravka Matošana „Očuvanje i zaštita starih vrsta povrća“). 

Biljna banka Banovine poslužiti će kao odskočna daska i instrument osvještavanja važnosti čuvanja biološke raznolikosti, domaćih sorti sjemena i kamen temeljac banke sjemena koju bismo proširili na ostale gradove i općine Banovinske regije.

Projekt će ujedno umrežiti i povezati ustanove i ostale subjekte lokalne zajednice (škole, knjižnice, građane i mještane, poljoprivredne zadruge, udruge) kako bi osnivanje banke u pojedinom gradu/općini postala zajednička djelatnost osmišljena i provedena u zajednici za zajednicu.

Nositelj projekta je Interpretacijski centar baštine Banovine, a Zeleno Zlato sudjeluje kao partner u provedbi.

 

Projekt podržava Sisačko-moslavačka županija