Društvo za socijalnu ekologijuDanas smo dobili prve temelje na Inkluzivnoj farmi : )

Radovi se izvode u sklopu projekata "Inkluzivna farma - Platforma zelenog poduzetništva" i "Inkluzivna farma - Temelj samostalnog života" kojeg Zeleno Zlato provodi sa Uosi Smž Mala Kuća i Gradom Petrinjom u okviru poziva „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru”, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020, Europskog socijalnog fonda.


Logotip Inkluzivna farma - Platforma zelenog poduzetništva

Poziv volonterima

Pozivamo sve ljude dobre volje da se uključe u aktivnosti izgradnje i odžavanja Inkluzivne farme Hrastovca.

Prijavite se za volontiranje na farrmi !


IF PZP Aktivnosti i usluge na farmi šire se paralelno provedbom projekta Inkluzivna farma - Temelj samostalnog života koji provodi isti projektni konzorcij, pri čemu je nositelj projekta Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-Moslavačke županije.