Društvo za socijalnu ekologiju
Izbornik

2019 -

Projetk se provodi u Hrastovici u neposrednoj blizini Petrinje, a projektna ideja odnosi se na educiranje i integraciju osoba s invaliditetom (OSI) te nove mogućnosti njihova zapošljavanja i približavanja tržištu rada.
 
Projektom se provodi pilot program uspostave socijalne farme koja će uključivati pripadnike marginaliziranih skupina. Organiziranjem inkluzivnog volontiranja i suradnjom s različitim dionicima, projektom se unapređuje život zajednice, razvijaju socijalne usluge, otvaraju mogućnosti novih radnih mjesta, smanjuje nezaposlenost, rizik od siromaštva i rizik od socijalne isključenosti za OSI i druge ugrožene skupine.
 
 
Riječ je neformalnim oblicima obrazovanja i jačanja osobnih kompetencija - korisnici inkluzivne farme će proći osposobljavanje iz područja poljoprivrede i tradicionalnih zanata kako bi stekli nova znanja i vještine kojrazvoj poduzetništva i samo-održivosti farme, tkanja na tradicionalnom tkalačkom stanu te izradi tradicionalnih proizvoda, šivanje, obrada drva, metala i slično.
 
Provedbom projekta pokrenuti će se razvoj socijalnog poduzetništva za ciljanu skupinu korisnika; razviti će se socijalna usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka kroz organizirane programe i sadržaje; a cilj je dugoročno osigurati povremeni, privremeni i dugotrajni smještaj osoba s invaliditetom. 
 
Ciljevi projekta: 

+ Razviti model inkluzivne farme
+ Izgraditi i opremiti inkluzivnu farmu
+ Zaposliti 50 pripadnika vulnerabilnih skupina
+ Osigurati samo-održivost inkluzivne farme

Ciljane skupine: 
+ mlade nezaposlene osobe (15-29 godina)
+ osobe s invaliditetom
+ starije (54+) nezaposlene osobe
+ dugotrajno nezaposlene osobe
+ manjine
+ azilanti

Projektni konzorcij:
+ Društvo za socijalnu ekologiju Zeleno Zlato
 

Primjeri dobre prakse